עשרת סוגי נהגי האוטובוס המובילים בישראל

עשרת סוגי נהגי האוטובוס המובילים בישראל

blog hebrew 1

hebrew blog2hebrew blog3hebrew blog4

bus pic 2

Share This:

Tova In Israel

I moved my family to Israel on August 23, 2015 from New Jersey, USA. My blog focuses on all the amazing experiences I come across while navigating through our new life in Israel. My other focus is to highlight the positivity of Israel to help inspire others to one day make the move too. If you have any questions about moving to Israel, please feel free to reach out on the Contact Me page or to my email TovaInIsraelBlog@gmail.com. Looking forward to hearing from you! See the behind the scenes of daily life on my Instagram @TovaInIsrael

You may also like

Leave a Reply